Araç Deger Kaybı Davaları

Araç Değer Kaybı Davası ve Araç Değer Kaybı Tazminatı

Trafik kazası sonucu araçta meydana gelen hasar, kusurlu kişiden ya da kusurlu kişinin sigorta şirketinden tazmin edilebilir. Fakat burada araçta meydana gelen hasarın yaptırılması tek başına yeterli olmayabilir. Burada kaza yapmış bir aracın satışında oluşan bir değer kaybı da söz konusu olmaktadır. Örneğin kazasız hali ile aracın satılmak istenmesi durumunda 150.000 TL olan değeri, kaza sonrası 100.000 TL ye düşebilmektedir. Burada oluşan değer kaybı, karşı taraftan talep edilebilir.

Son yıllarda sıklıkla rastlanılan araç değer kaybı davası, kaza sonucunda kusurlu olan kişinin vermiş olduğu zararın karşılanmasını talep etmek adına açılan dava türlerinden birisidir. Araç değer kaybı davası açmak isteyen kişilerin burada bilmeleri gereken bir kaç husus vardır. Araç değer kaybı davası açacak kişilerin daha önce kaza yapıp yapmamaları, araç değer kaybı davası açılacak olan kişi ile yapılan kazada kusur oranlarının tespiti için bilirkişi raporu gibi hususlar bu davada belirleyici olacaktır.

Trafik Kazalarında Kime Dava Açılır?

Trafik kazalarında tazminat davası açmak isteyen kişiler için, davalı taraflar,davanın niteliğine göre, aracı kullanan kişi, araç sahibi ya da kurum, aracı kullanan kişinin 18 yaşından küçük olması durumunda bu kişinin velisi olabilmektedir. Trafik kazası yapan sürücü ve araç sahibi farklı kişiler ise (yani ruhsat farklı bir kişi adına düzenlenmişse) burada trafik kazası tazminatı davası, araç sahibine de açılabilir aracı kullanan kişiye de.Genellikle şirket araçları ile yapılan kazalarda tazminat taleplerinin karşılanması şirket açısından daha uygun olacağı düşünüldüğünden bu tür kazalarda trafik kazası tazminatı davası şirketlere açılmaktadır.